Δύο Καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ γίνονται Ορθόδοξοι ╰⊰¸¸.•¨* Από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία – Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

romantica3

Δύο Καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard

της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ γίνονται Ορθόδοξοι

╰⊰¸¸.•¨*

Από τον Προτεσταντισμό

στην Ορθοδοξία

Ἄς ἀναγράψουμε ἐδῶ μιά περίπτωσι παρόμοια μ᾽ ἐκείνην τοῦ π. Βill Caldaroni· τήν προσέλευσι στήν Ὀρθοδοξία μέσῳ συγκρίσεων:

Ὁ Δρ. Χ. Γιαμβριᾶς, καθηγητής Ἀνωτάτης Γεωπονικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μέ ἐπιστολή του στό περ. Ἀκτίνες γράφει: Ὁ καθηγητής Βιοχημείας στό Harvard Χαράλ. Ἀντωνιάδης σέ ὁμιλία του στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν «μᾶς εἶπε ὅτι πρό ὀλίγου καιροῦ τόν ἐπισκέφθηκαν δύο καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου Harvard, ὁ ἕνας τῆς Ψυχιατρικῆς καί ὁ ἄλλος τῆς Ἱστορίας καί τοῦ εἶπαν: “Κύριε Ἀντωνιάδη, θέλουμε νά γίνουμε μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”. ῞Οταν τούς ρώτησε ὁ κ. Ἀντωνιάδης, τί εἶναι αὐτό πού τούς κάνει νά πάρουν μία τέτοια σοβαρή ἀπόφασι, τοῦ ἀπάντησαν, ὅτι ἐσεῖς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχετε διατηρήσει ὅλη τήν παράδοσι τῆς πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας καί δέν ἔχετε νοθεύσει τό Χριστιανισμό. Μελετήσαμε, προτοῦ λάβουμε αὐτή τήν ἀπόφασι, ὅλες τίς Χριστιανικές Ἐκκλησίες καί καταλήξαμε σ᾽ αὐτό τό συμπέρασμα”. Καί ὁ καθηγητής Ἀντωνιάδης εἶπε, τελειώνοντας, ὅτι μέ αὐτό τό γενονός, θέλω νά σᾶς μεταφέρω τό μήνυμα ὅτι ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ῞Ελληνες τό θησαυρό τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, γιά τόν ὁποῖο πρέπει νά αἰσθανώμασθε ὑπερήφανοι, συγχρόνως ὅμως καί ὑπεύθυνοι ἀπέναντι τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Νομίζω ὅτι περιττεύουν τά σχόλια σέ μιά τέτοια ὁμολογία πίστεως, ἀπό ἕνα κορυφαῖο καί διεθνῶς ἀναγνωρισμένο ῞Ελληνα ἐπιστήμονα».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἀπό τόν Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2011

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Advertisements

Holy Icon of All Saints of Canada & USA

https://usaofmyheart.wordpress.com

http://americaofmyheart.wordpress.com

http://nativeamericansmetorthodoxy.wordpress.com

http://canadaofmyheart.wordpress.com

http://alaskaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

AMERICA OF MY HEART

NATIVE AMERICANS MET ORTHODOXY

CANADA OF MY HEART

ALASKA OF MY HEART

image002.jpg

allsaintsofnorthamerica-1.jpg

Orthodox Saints of Canada & USA

CHURCHES IN NORTH AMERICA – FIND THE PARISH NEAREST YOU

https://usaofmyheart.wordpress.com

http://americaofmyheart.wordpress.com

USA & CANADA OF MY HEART

AMERICA OF MY HEART

tumblr_nqq85wisiR1tq7o0to1_1280

http://oca.org/directories/na-churches

Churches in North America – Find the parish nearest you

Canonical Orthodox jurisdictions represented in North America

Eastern Orthodox Church

LINK: ASSEMBLY OF CANONICAL ORTHODOX BISHOPS OF THE USA

photography - 1http://www.assemblyofbishops.org

Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the USA

BISHOPS & PARISHES OF THE ASSEMBLY OF CANONICAL ORTHODOX BISHOPS OF THE USA

https://usaofmyheart.wordpress.com

http://americaofmyheart.wordpress.com

AMERICA OF MY HEART

USA OF MY HEART
pismo beachhttp://www.assemblyofbishops.org/assets/maps/BishopsAndTotalParishesInCounty.pdf

Bishops & Parishes of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the USA:

Total Number of Parishes in Each Country (as of February 1, 2015)

OCA – Find an Orthodox Parish in USA, Canada & Mexico

http://americaofmyheart.wordpress.com

http://thesmileofgodinyourheart.tumblr.com

THE SMILE OF GOD IN YOUR HEART

AMERICA OF MY HEART

http://oca.org/parishes

OCA – Find an Orthodox Parish in USA, Canada & Mexico

The parish is a local community of the Church having at its head a duly appointed priest and consisting of Orthodox Christians who live in accordance with the teachings of the Orthodox Church, comply with the discipline and rules of the Church, and regularly support their parish. Being subordinate to the Diocesan Authority, it is a component part of the Diocese.