Δύο Προτεστάντες καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ ζητούν να γίνουν Ορθόδοξοι

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

Δύο Προτεστάντες καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard

της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ ζητούν να γίνουν Ορθόδοξοι

Ἄς ἀναγράψουμε ἐδῶ μιά περίπτωσι παρόμοια μ᾽ ἐκείνην τοῦ π. Βill Caldaroni· τήν προσέλευσι στήν Ὀρθοδοξία μέσῳ συγκρίσεων:

Ὁ Δρ. Χ. Γιαμβριᾶς, καθηγητής Ἀνωτάτης Γεωπονικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μέ ἐπιστολή του στό περ. Ἀκτίνες γράφει: Ὁ καθηγητής Βιοχημείας στό Harvard Χαράλ. Ἀντωνιάδης σέ ὁμιλία του στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν «μᾶς εἶπε ὅτι πρό ὀλίγου καιροῦ τόν ἐπισκέφθηκαν δύο καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου Harvard, ὁ ἕνας τῆς Ψυχιατρικῆς καί ὁ ἄλλος τῆς Ἱστορίας καί τοῦ εἶπαν: “Κύριε Ἀντωνιάδη, θέλουμε νά γίνουμε μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”. ῞Οταν τούς ρώτησε ὁ κ. Ἀντωνιάδης, τί εἶναι αὐτό πού τούς κάνει νά πάρουν μία τέτοια σοβαρή ἀπόφασι, τοῦ ἀπάντησαν, ὅτι ἐσεῖς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχετε διατηρήσει ὅλη τήν παράδοσι τῆς πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας καί δέν ἔχετε νοθεύσει τό Χριστιανισμό. Μελετήσαμε, προτοῦ λάβουμε αὐτή τήν ἀπόφασι, ὅλες τίς Χριστιανικές Ἐκκλησίες καί καταλήξαμε σ᾽ αὐτό τό συμπέρασμα”. Καί ὁ καθηγητής Ἀντωνιάδης εἶπε, τελειώνοντας, ὅτι μέ αὐτό τό γενονός, θέλω νά σᾶς μεταφέρω τό μήνυμα ὅτι ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ῞Ελληνες τό θησαυρό τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, γιά τόν ὁποῖο πρέπει νά αἰσθανώμασθε ὑπερήφανοι, συγχρόνως ὅμως καί ὑπεύθυνοι ἀπέναντι τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Νομίζω ὅτι περιττεύουν τά σχόλια σέ μιά τέτοια ὁμολογία πίστεως, ἀπό ἕνα κορυφαῖο καί διεθνῶς ἀναγνωρισμένο ῞Ελληνα ἐπιστήμονα».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἀπό τόν Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός (2108220542)

Ἀθήνα 2011

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Advertisements

Link: Vashon Monks ╰⊰¸¸.•¨* All-Merciful Saviour Monastery on Vashon Island, Washington, USA

http://linksjourney.wordpress.com

http://washingtonofmyheart.wordpress.com

https://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

WASHINGTON OF MY HEART

LINKS JOURNEY

Reclaiming-the-Arts-All-Merciful-Saviour-Monastery-Vashon-Island-Washington-1.jpg

5006020a5f658756e0874fb7e13956f9

https://vashonmonks.com

Vashon Monks

╰⊰¸¸.•¨*

All-Merciful Saviour Monastery on Vashon Island, 

Washington, USA

header.jpg

9933 SW 268th St, Vashon, WA 98070, USA

WA_57962.gif

Video – Fr. Seraphim Bell, USA: “I became Orthodox for one reason: Obedience to the Truth”

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

go-hike-it-mammoth-rainbow-falls-mountain-trail-6

Fr. Seraphim Bell, USA & Scotland:

“I became Orthodox for one reason: Obedience to the Truth”

Fr. Meletios Weber, England: Through Oxford to Orthodoxy ╰⊰¸¸.•¨* England, USA & the Netherlands

https://usaofmyheart.wordpress.com

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

USA OF MY HEART

landscapes_30.jpg

Fr. Meletios Webber

ENGLAND, USA, THE NETHERLANDS

Through Oxford To Orthodoxy

 

From Protestantism to Orthodoxy

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://journeytoorthodoxy.com/2010/05/through-oxford-to-orthodoxy/

JOURNEY TO ORTHODOXY

Archimandrite Meletios Webber, of Scottish background, was born in London, and received his Masters degree in Theology from Oxford University, England and the Thessalonica School of Theology, Greece. He also holds an E.D.D. (doctorate) in Psychotherapy from the University of Montana, Missoula. He is the author of two published books: Steps of Transformation; an Orthodox Priest Explores the Twelve Steps of Alcoholics Anonymous (Conciliar Press, 2003); and Bread and Water, Wine and Oil; an Orthodox Christian Experience of God (Conciliar Press, 2007).

This interview was originally published in Pravoslavnie.ru.

╰⊰¸¸.•¨*

Fr. Meletios, could you tell us a little about your journey to Orthodoxy in Oxford, and how you became a priest?

I went to Oxford as a theology student in 1968, and very quickly found an Orthodox Church there. The parish priest at the time was Fr. Kallistos Ware, who is now Metropolitan of Diokleia, and the deacon at the time was Fr. Basil Osborne, who is now Bishop of Amphipolis. The parish in Oxford was both a Russian and a Greek one, coexisting in a small room in what had once been the house of the famous Dr. Spooner. I was immediately attracted to the quality of the stillness that I found in that small room. That has been something that I have consistently valued in the Orthodox Church ever since. It is a quality which is difficult to talk about, but it happens when one goes into a Continue reading “Fr. Meletios Weber, England: Through Oxford to Orthodoxy ╰⊰¸¸.•¨* England, USA & the Netherlands”

New State Museum Named for Orthodox Priest Opens in Juneau, Alaska, USA – James Brooks

https://usaofmyheart.wordpress.com

http://alaskaofmyheart.wordpress.com

ALASKA OF MY HEART

USA OF MY HEART

C66bewMWwAEWBz_.jpg

Alaska, USA

museum-ak-1.jpg

New State Museum Named for Orthodox Priest Opens in Juneau, Alaska, USA

by James Brooks

Source:

http://journeytoorthodoxy.comHERE

The writer evidently ‘forgot’ to mention that Andrew Kashevaroff was an Alaskan Orthodox priest, or that the current bishop of Alaska, Bishop David of Sitka and All Alaska, gave the invocation. May Fr. Andrew’s memory be eternal!

museum-ak-2.jpg

After 12 years and about $140 million in development, Alaska has a new state museum.

The Andrew P. Kashevaroff State Library, Archives and Museum, affectionately known as the SLAM, officially opened after an hourlong ceremony featuring speeches from state dignitaries and song and dance from the Harborview Elementary School Tlingit Culture and Language Literacy Program. Hundreds of people filled the plaza outside the new building, standing under a cloud-dappled sky that occasionally dropped rain showers. The clouds parted just as Sen. Dennis Egan, D-Juneau, rose to speak.

“This is a moment that will be marked in Alaska’s history by what is happening today,” Gov. Bill Walker told the crowd. “This building is absolutely phenomenal by what it represents.”

What it represents is a long-term commitment. Bob Banghart, deputy director of the state division of Libraries, Archives and Museums, has repeatedly said the new building — which combines the services of the capital’s museum, archives and library into one structure — can last 100 years.

The previous museum, built on the same location in time for the 1967 Alaska Centennial, lasted just shy of 50 years. It was torn down in 2014 as construction of the new building progressed.

“This building ate it,” Lt. Gov. Byron Mallott said of the old museum, “and it has digested it well.”

At 118,000 square feet, the SLAM is seven times as large as the old museum, and it was intended to have space for 50 years’ worth of new collections. The closure of the National Archives office in Anchorage took up some of that room with transferred items, but there’s plenty of room to grow.

The building is one of the last significant state projects to be funded with money collected and allocated in the 2008 oil boom.

“One thing I’ll say about this building: Timing is everything, and it was really good timing by somebody’s part. We can afford to cut the ribbon,” Walker said.

Many lawmakers were in attendance at the ceremony, and Mallott alluded to their presence and the state’s current fiscal situation.

He said the building

“celebrates what, if we make the right choices about our future in coming days, we can celebrate both collectively, symbolically and really when we say, Alaska can build the most beautiful edifices.”

Museum conservator Ellen Carrlee was in the audience, listening to the speeches given by the governor, lieutenant governor and eight others.

In her hands, she held a framed picture of the decorative panels that adorned the old museum. It was given to her by a friend on the new museum’s opening day to commemorate the years of work involved in the new building’s construction and outfitting.

“It’s a huge relief to finally be here,” she said. “It’s like studying for a big exam: You study and you study — you could always study a little more — but to have it be here is tremendous. It’s not all the way done, but we couldn’t keep people out any longer. People want in, they want to see it.”

When the Harborview students finished their dancing and cut the celebratory ribbon, a crowd surged through the museum’s front entrance and into the gallery.

In front of one case, Juneau resident and temporary museum employee Tanna Peters explained the artifact mounts she’s been working on for the past year and a half. Curators from across the state were brought to the museum two years ago to help move artifacts into storage and to draft plans for the displays that now make up the museum’s permanent gallery.

To a regular visitor, the gallery looks complete. To a curator’s eye, however, there’s still things to do. Peters pointed out one display, where two artifacts were slightly touching — a no-no where preservation is involved. Pull-out drawers in some display cases are still empty, and the vendors in charge of the museum bookstore and cafe have not yet moved in.

Banghart said, however, that for all intents and purposes, the museum is complete. There might be a few little things to fine-tune, but it’s nothing that will keep the public from enjoying it.

David Shumway and Ken Ratcliffe, standing in the permanent gallery, couldn’t help but agree. For the past several years, Shumway has worked as the project’s mechanical engineer. Ratcliffe was its electrical engineer.

“This is a one-in-a-lifetime project for us,” Ratcliffe said.

To understand why, you have to look inside the museum’s walls, at things a normal visitor will never see. Museums and archives demand precision care, even with something you might take for granted — like the way the air moves in the building.

“There’s five separate and distinct environments in one building that are almost unnoticeable except for the Archives; they’re at 55 degrees,” Shumway said.

To understand, Shumway offered a suggestion: stand in the lobby for a few minutes and feel the temperature and humidity. Next, walk into the gallery and do the same. It’s much more humid, and it’s designed that way to protect the artifacts.

The lighting operates under the same principle — bright and inviting in the lobby and open spaces, but dimmer in the display cases to protect light-sensitive objects.

Shumway said fine-tuning each element of the building will take a little while longer. Plans are one thing, but actually having people in the building is something else.

To 5-year-old Eddy Seifert, however, the only thing filling his eyes was the mining locomotive in one corner of the gallery, with a section of the trans-Alaska Pipeline System towering overhead.

“This is my favorite thing, because it’s new,” he said with arms outstretched, indicating the entire building.

His mother, Shannon, laughed.

“We just walked through the doors,” she said. “I’m amazed how huge this is. I can’t wait to explore all the little nooks and crannies.”

The state museum is open seven days a week, 9 a.m. to 5 p.m. The state library and archives are open during working hours on weekdays.

Admission is $12, $11 for seniors and children are admitted free during the summer. A season pass is $25, according to a rate increase approved last year.

museum-native-youth.jpg

museum-dancers.jpg

Sherie Mercier, USA: Called To Orthodoxy ╰⊰¸¸.•¨* A former Pentecostal minister and Independent Old Catholic Priest’s conversion story to the Orthodox faith

https://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

mitchigan usa ss.jpg

Michigan, USA

10869349_10152673175011301_4717732385042277566_o-1024x460.jpg

Called To Orthodoxy

╰⊰¸¸.•¨*

A former Pentecostal minister and Independent Old Catholic Priest’s conversion story to the Orthodox faith

by

Sherie Mercier, Michigan, USA

Where do I begin? I was born and raised in St. Joseph, Michigan, on the shores of SW Lake Michigan – across the lake from Chicago, 61 years ago. My parents were not very religious, in fact, they attended a Methodist church in my hometown. The pastor was a medical doctor and eventually left the active ministry and set up shop as a General Family practitioner. My parents stopped attending church and after that I never remember them ever stepping into a church at all, even to this day. My mother is deceased but my father is still alive and I have never seen him enter a church.

So, eventually, around the age of 7 or so, I went to a Baptist church with my neighbors and continued to do so until my teenage years. I then set out to check different denominations, usually joining them, then leaving because something didn’t “feel right”. Of course, our home town had a huge Roman Catholic following, plus my maternal grandmother had been Roman Catholic herself.

I remember seeing statues of Mary and crucifixes. Our public school in that day followed the Roman Catholic system of meatless Fridays, usually fish sticks or mac and cheese. So, I became interested in the Roman Catholic faith. But it was not to be at all until years later.

I graduated high school, enlisted in the US Army, did a short stint and then married my first husband in Scotland. We settled back in Michigan but only for the summer of 1974, then moved to Arizona. I again, searched and Continue reading “Sherie Mercier, USA: Called To Orthodoxy ╰⊰¸¸.•¨* A former Pentecostal minister and Independent Old Catholic Priest’s conversion story to the Orthodox faith”

New York, USA: Journey to Orthodoxy

https://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

A-vilag-16-leghatalmasabb-szobra_b58b78864a791510641cbc3969de2a0c.jpg

http://journeytoorthodoxy.com/?s=new+york

New York, USA: Journey to Orthodoxy